> Уважаемые граждане! В соответствии ст.9 Закону Украины «Об административных услугах» письменное заявление на получение административных услуг может быть подано субъекту предоставления административных услуг лично, послано почтой или в случаях, предусмотренных законодательством, при помощи средств телекоммуникационной связи.

Уважаемые граждане!

В соответствии ст.9 Закону Украины «Об административных услугах» письменное заявление на получение административных услуг может быть подано субъекту предоставления административных услуг лично, послано почтой или в случаях, предусмотренных законодательством, при помощи средств телекоммуникационной связи.Інформація щодо надання адміністративних послуг

 

Балаклавська районна державна адміністрація

(назва органу)

 а також підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління

Балаклавська районна державна адміністрація м. Севастополя

 

Суб'єкт надання адміністративної послуги

 

Назва адміністративної послуги

 

Розмір плати за надання адміністративної послуги (у разі надання її на платній основі)

 

Результат надання адміністративної послуги

Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга, визначаються порядок, умови і розмір плати за її надання

 

Управління житлово-комунального господарства Балаклавської районної державноїадміністрації м. Севастополя

 

Управління житлово-комунального господарства

 Балаклавської районної

державної адміністрації м. Севастополя

 

Тимчасове обмеження руху транспорта

 

безоплатно

1.Управління житлово-комунального господарства готує розпорядження.

2.Письмове повідомлення про відмову  або згоду у наданні адміністративної послуги

п.5 ст.20 Закону України «Про автомобільні дороги»

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

 

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

Балаклавської районної

державної адміністрації м. Севастополя

 

Видача посвідчення багатодітної сім'ї

 

безоплатно

1.Видача посвідчення багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї.

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї»

Управління соціального  захисту населення Балаклавської районної державної адміністрації  м. Севастополя

 

Управління соціального захисту населення

Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

 

Видача посвідчення «Ветеран праці»

 

безоплатно

1.Видача посвідчення «Ветеран праці».

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 №  3721-XII

Управління соціального захисту населення

Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

 

Видача посвідчення «Учасник війни

безоплатно

1.Видача посвідчення «Учасник війни».

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.

Закон України «Прос статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 22 жовтня 12993 року № 3551-ХІІ

Управління соціального захисту населення

Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

 

Видача посвідчення «Інвалід війни»

 

безоплатно

1.Видача посвідчення «Інвалід війни».

2.Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.

Закон України «Прос статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 22 жовтня 12993 року № 3551-ХІІ

Управління соціального захисту населення

Балаклавської районної державної адміністрації м. Севастополя

 

Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) учасника війни»

 

безоплатно

1.Видача посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) учасника війни».

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги.

Закон України «Прос статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  від 22 жовтня 12993 року № 3551-ХІІ

Служба у справах дітейБалаклавської районної

державноїадміністрації м. Севастополя

 

Служба у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку органу опіки та піклування

на встановлення засобу участі у вихованні дитини

того з батьків, який проживає окремо

 

безоплатно

1.Висновок органу опіки та піклування

на встановлення засобу участі у вихованні дитини

того з батьків, який проживає окремо

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п. 73)

Служба у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку органу опіки та піклування

про встановлення місця мешкання малолітньої та

неповнолітньої дитини у разі наявності спору між її батьками

 

безоплатно

1.Висновок органу опіки та піклування про встановлення місця мешкання малолітньої та

неповнолітньої дитини у разі наявності спору між її батьками

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п. 72)

Служба у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку органу опіки та піклування

про розв’язання спору між батьками щодо визначення

або зміни імені, прізвища, по батькові дитини

 

безоплатно

1.Висновок органу опіки та піклування про розв’язання спору між батьками щодо визначення

або зміни імені, прізвища, по батькові дитини

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п. 71)

Служба у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку органу опіки та піклування

на здійснення операцій, які підлягають у подальшому нотаріальної чи державної реєстрації, з житлом та майном право власності якого, право користування яким мають діти або спадкоємцем якого є діти

 

безоплатно

1.Розпорядження про надання згоди на укладання угоди

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п. 66)

Служба  у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Присвоєння юридичного статусу «дитина-сирота»

або «дитина, позбавлена батьківського піклування

 

безоплатно

1.Розпорядження про надання статусу «дитина-сирота» або «дитина, позбавлена батьківського піклування»

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Служба  у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Встановлення опіки/піклування

(громадянина чи державного закладу) над дитиною

 

безоплатно

1.Розпорядження про влаштування дитини під опіку/піклування

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Служба  у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку про можливість бути

опікуном/піклувальником, прийомними батьками

та батьками вихователями

 

безоплатно

1.Висновок про можливість бути опікуном/піклувальником, прийомними батьками, батьками-вихователями

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

Служба  у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку про можливість бути усиновлювачем

 

безоплатно

1.Висновок про можливість бути усиновлювачами

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Служба  у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача довідки про продовження строку дії

висновку про можливість бути усиновлювачем

 

безоплатно

1.Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Служба у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Видача висновку про доцільність усиновлення,

у тому числі усиновлення одним з подружжя

дитини другого з подружжя

 

безоплатно

1.Висновок про доцільність усиновлення

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»

Служба  у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Створення прийомної сім’ї

 

безоплатно

1.Розпорядження про створення прийомної сім’ї

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

 

Служба у справах дітей

Балаклавської районної державної

адміністрації м. Севастополя

 

Створення дитячого будинку сімейного типу

 

безоплатно

1.Розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу

2. Письмове повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги

Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»

Відділ містобудування та архітектури Балаклавської районної

державної адміністрації м. Севастополя

 

Відділ містобуду-

вання та архітектури Балаклавської районної

державної адміністрації м. Севастополя

 

 

 Переведення житлового приміщення в нежитлове та зворотно.

 

безоплатно

Акт  обстеження стану жилих приміщень(будинків)  з метою переведення  в нежилі,або нежилих приміщень в жилі.

Розпорядження «Про затвердження  акту обстеження стану жилих приміщень(будинків) або нежилих приміщень»

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації від 09.04.1999р. №586 – ХIV;Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. №2806-IV. Порядок переводу жилих приміщень(будинків) в нежилі приміщення і зворотно незалежно від форми власності, затвердженого рішенням Севастопольської міської Ради від 26.02.2003р. № 569.

Відділ містобудування та архітектури Балаклавської районної

державної адміністрації м. Севастополя

 

Наміри розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

безоплатно

Повідомлення  щодо відповідності намірів місця розташування  ТС комплексної схемі ТС, ,будівельним нормам.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 21. 10.2011 № 244 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Відділ містобудування та архітектури Балаклавської районної

державної адміністрації м. Севастополя

 

Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

безоплатно

Зареєстрований паспорт прив’язки підписаний виконавчим органом районної державної адміністрації.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 21. 10.2011 № 244 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ