> Уважаемые граждане! В соответствии ст.9 Закону Украины «Об административных услугах» письменное заявление на получение административных услуг может быть подано субъекту предоставления административных услуг лично, послано почтой или в случаях, предусмотренных законодательством, при помощи средств телекоммуникационной связи.

На виконання Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації «Про заходи щодо упорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Севастополь» від 31.07.2012 № 459 – ОД, відповідно рішення міської ради від 20.11.2012 № 4628 « Про розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Севастополь», заключення спільного засідання постійних комісій Балаклавської районной у м. Севастополі Ради від 26.06.2013:

1. Затвердити строком до 01.07.2014 комплексну схему розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2013 - 2014 роках (Додаток 1). 2. Затвердити архітектурний тип тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2013 - 2014 роках (Додаток 2).

3. Начальнику відділу з питань інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації (Міронова Л.О.) у триденний термін, з моменту видання цього розпорядження, опублікувати комплексну схему розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2013 - 2014 роках та архітипи тимчасових споруд Балаклавського району на веб-сайті Балаклавської районої державної адміністрації.

4. Затвердити склад комісії з розгляду заяв суб'єктів господарювання до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2013- 2014 роках (Додаток 3).

5. Відповідальним за видачу паспортів на тимчасові споруди торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2013 - 2014 роках визначити відділ містобудування та архітектури Балаклавської районної державної адміністрації (Петряєва О.М.).

6. Суб'єктам господарської діяльності здійснити заходи щодо приведення тимчасових споруд у відповідність до вимог діючого законодавства. 7. Рекомендувати Інкерманської міської, Орлинівської і Тернівської сільським Радам прийняти відповідні рішення про затвердження комплексної схеми та архітектурного типу розміщення тимчасових споруд на території відповідних Рад.

8. Розпорядження голови Балаклавської районної державної адміністрації від 12.06.2013 № 180 – ОД «Про затвердження архітектурного типу та комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2012-2013 роках» вважати таким, що втратило чинність.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови районної

державної адміністрації       В.О. Руденко

Додаток 3

до розпорядження в.о. голови

районної держадміністрації

від «____»________20__року №____

 

СКЛАД

комісії з розгляду заяв суб'єктів господарювання до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на території Балаклавського району у 2013-2014 роках

 

Співголова комісії:

Руденко Володимир Олександрович


- в.о. голови Балаклавської районної державної адміністрації;

Співголова комісії:

Бабошкин Євген Альбертович

- заступник голови Балаклавської районної у м. Севастополі Ради;

Секретар комісії:

Орлова Ксенія Сергіївна

- начальник відділу підприємництва, торгівлі та туризму управління економічного розвитку і торгівлі

Члени комісії:

 

Резніченко Сергій Анатолійович

- заступник голови Балаклавської районної державної адміністрації

Лучук Іріна Іванівна

- в.о. начальника управління економічного розвитку і торгівлі

Карпенко Світлана Вікторівна

- в.о. начальника юридичного відділу

Петряєва Ольга Миколаївна

- в.о. начальника відділу містобудування та архітектури

Пшеничний В'ячеслав Миколайович

- голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, регуляторної політики та підприємництва Балаклавської районої у м. Севастополі Ради

Іванов Валерій Леонідович


Плис Петро Петрович

 

- голова постійної комісії з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та житлово-комунального господарства Балаклавської районої у м. Севастополі Ради

 

- представник підприємців Балаклавського району

 

Заступник голови районної державної адміністрації

С.А. Резніченко

Керівник апарату районної

державної адміністрації 

С.О. Сєдих


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЙОННЫЙ СОВЕТ